{MESSAGE}
{MESSAGE}
Επιβεβαίωση
Ακύρωση
 • Δευ - Κυρ 9.00 - 21.00
 • Παλαιοκαστρίτσα, Κέρκυρα, 49083
 • (+30) 6974585157

Όροι ενοικίασης

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ

 1. Για να νοικιάσετε ένα σκάφος πρέπει να είστε 18 χρονών και να μπορείτε να κολυμπήσετε.
 2. Δεν πρέπει να οδηγείτε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών
 3. Δεν μπορείτε να πλεύσετε εάν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές, καθώς και πριν από την ανατολή ή μετά το ηλιοβασίλεμα
 4. Πρέπει να κρατήσετε απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρα από την ακτή, κολυμβητές, σημαντήρες, όταν έχετε μεγάλη ταχύτητα.
 5. Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρα από τις άλλες βάρκες
 6. Όταν βρίσκεστε πιο κοντά σε 200 μέτρα από την ακτή, κολυμβητές, σημαντήρες, η μέγιστη ταχύτητά σας πρέπει να είναι μικρότερη από 5 κόμβους / ώρα
 7. Η αναχώρηση και η επιστροφή στην ακτή επιτρέπονται εντός συγκεκριμένου καναλιού με ταχύτητα μικρότερη από 5 κόμβους / ώρα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Εάν κάνετε οποιαδήποτε βλάβη στο σκάφος ή στον κινητήρα μόνος σας,δεν καλύπτονται από την ασφάλεια και θα πρέπει να πληρώσετε.

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η βενζίνη είναι επιπλέον.

Πληρώνετε για το σκάφος σας στην αρχή.

Πληρώνετε για τη βενζίνη που χρησιμοποιήσατε στο τέλος του ταξιδιού σας με το σκάφος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ONLINE ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Εάν επιθυμείτε να κάνετε κράτηση για ένα σκάφος, απαιτείται προκαταβολή 50%.

ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Όταν ο άνεμος είναι Β / ΒΑ / ΒΔ με ταχύτητα 5 Bf ή είναι Ν / ΝΑ / ΝΔ με ταχύτητα 3Bf δεν είναι δυνατή η ενοικίαση ενός σκάφους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Σε περίπτωση κακοκαιρίας σας δίνουμε την ευκαιρία να επιλέξετε μια άλλη μέρα για το ταξίδι σας με πλοίο. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα.

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Αν προτιμάτε να έχετε καπετάνιο, οργανώνουμε ταξί για τις παραλίες και τις εκδρομές με σκάφος στις σπηλιές και τις παραλίες της περιοχής της Παλαιοκαστρίτσας.

Εκκίνηση / επιστροφή ιδιωτικών μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής

Η εκκίνηση καθώς και η επιστροφή των ιδιωτικών ταχύπλοων ή μηχανοκίνητων γενικά θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού με τη χρήση κινητήρα μηχανής επιτρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. από και προς τις εγκαταστάσεις ελλιμενισμού τους (λιμένες, μαρίνες, καταφύγια),
 2. από και προς κεκλιμένα επίπεδα (γλίστρες), που έχουν κατασκευασθεί για την ανέλκυση και καθέλκυση τους, εφόσον σε απόσταση από πενήντα (50) μέτρων εκατέρωθεν της πορείας τους δεν υπάρχουν λουόμενοι ή κινούνται εντός οριοθετημένου διαύλου , ο οποίος εκτίνεται σε απόσταση εκατό (100) μέτρων στη συνέχεια της γλίστρας προς την ανοικτή θάλασσα,
 3. από και προς τον αιγιαλό, εκτός των λουτρικών εγκαταστάσεων, εφόσον:
  • πλέουν εντός οριοθετημένου διαύλου, πλάτους δέκα (10) μέτρων. Για τη δημιουργία ή όχι του διαύλου, για τη σήμανση του οποίου εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 27, καθώς και για το μήκος αυτού, αποφαίνεται η Επιτροπή του άρθρου 35. Σε κάθε περίπτωση η απόσταση μεταξύ των διαύλων της υποπερίπτωσης αυτής δεν είναι κατώτερη από τριακόσια (300) μέτρα. Η προαναφερόμενη απόσταση των τριακοσίων (300) μέτρων πρέπει επίσης να τηρείται μεταξύ των διαύλων της παραγράφου 1 του άρθρου 27 και των διαύλων της υποπερίπτωσης αυτής. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφιών δεν ισχύουν για τους ήδη αδειοδοτημένους διαύλους. Αρμόδιο για την κατασκευή και χρηματοδότηση οριοθέτησης του διαύλου είναι το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί από τον φορέα διαχείρισης ο έναντι του διαύλου χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας. Την κατασκευή και χρηματοδότηση μπορεί να αναλαμβάνει κατόπιν αιτήσεώς του, και οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
  • σε απόσταση εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν της πορείας τους δεν υπάρχουν λουόμενοι και πλέουν με ταχύτητα μέχρι τρεις (3) κόμβους, ή σε περίπτωση που υπάρχουν λουόμενοι πλέουν με ασφαλή ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) κόμβο, τηρώντας πορεία από/προς την ανοικτή θάλασσα.

Μηχανοκίνητη λέμβος

 1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία της:
  • όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ήλιου, όταν πρόκειται για εκμισθούμενη μηχανοκίνητη λέμβο,
  • σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26, που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φτάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί  όρμοι) από την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των εκατό (100) μέτρων όχι όμως μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων και η σχετική απόφαση αναγράφεται επί του σώματος της άδειας,
  • σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή στις θαλάσσιες περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι) μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των διακοσίων (200) μέτρων και η σχετική απόφαση αναγράφεται επί του σώματος της άδειας.
 2. Απαγορεύεται η εκμίσθωση της σε άτομο ηλικίας μικρότερης των δέκα οκτώ (18) ετών, καθώς και σε άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, τα οποία δε γνωρίζουν κολύμβηση. Απαγορεύεται ο χειρισμός μηχανοκίνητης λέμβου από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι (16) ετών για ιδιωτική χρήση. Στην περίπτωση που ο ανήλικας είναι δεκαέξι (16) ετών και άνω επιβαίνει στη μηχανοκίνητη λέμβο και ενήλικο άτομο, το οποίο γνωρίζει κολύμβηση και γνωρίζει να χειρίζεται μηχανοκίνητη λέμβο και το οποίο ασκεί συνεχή επιστασία και έλεγχο στον ανήλικο.
 3. Η μηχανοκίνητη λέμος πληροί από πλευράς σωστικών – πυροσβεστικών μέσων και αριθμού επιβατών τα όσα καθορίζονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων.
 4. Η εκκίνηση και επιστροφή από και προς την ακτή της εκμισθούμενης μηχανοκίνητης λέμβου επιτρέπεται, εφόσον διενεργείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27 και δεν αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων και λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των λουσμένων μέχρι του θαλάσσιου εκείνου σημείου, που δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των οριζόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Υποχρεώσεις Χειριστή βάση Λιμεναρχείου

 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για το χειριστή/ενοικιαστή του σκάφους, όπως αυτές μας κοινοποιήθηκαν από την αρμόδια τοπική λιμενική αρχή. Δείτε ΕΔΩ
 2. Κατά την παραλαβή του σκάφους και την υπογραφή του συμβολαίου είναι υποχρεωτική η επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου σύμφωνα και με το παραπάνω έγγραφο του λιμεναρχείου.